ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΟΛΟΙ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ !!! ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ..!!! ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ !!!! ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ--ΣΣΕ--ΣΤΟΠ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ !!! ΤΩΡΑ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ --!!!ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ-ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ --ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΨΗΦΟ ΜΑΣ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ----ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΟΥ- ΟΡΓΑΝΩΣΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ--ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ-ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ---ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ---ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΛΕΒΑΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ----ΣΤΟΠ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ--ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ--ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ---- ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ --ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΑΛΛΗ ΥΠΟΜΟΝΗ -- ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ !-====-

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ emporoupallilos.blogspot.gr -«Εμποροϋπάλληλος»
Η είσοδος-επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού τόπου αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
Προσωπικά Δεδομένα
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών μόνον. Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους επισκέπτες/χρήστες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων. Ο επισκέπτης/χρήστης συγκατατίθεται ρητά και ανεπιφύλακτα να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του δεδομένα στον διαδικτυακό τόπο, όπου αυτό απαιτείται ή του ζητηθεί.
Ο διαδικτυακός τόπος με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτουν, δεν δημοσιοποιούν, δεν μεταφέρουν, δεν πωλούν και δεν ανταλλάσσουν προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που τους εμπιστεύονται οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου.
Ο διαδικτυακός τόπος δύνανται να χρησιμοποιεί τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνουν σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο επισκέπτη/χρήστη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του.
Σε περίπτωση διενέργειας ψηφοφορίας, οι ψήφοι ή απαντήσεις των επισκεπτών-χρηστών σε επίκαιρα ζητήματα, τα οποία ο διαδικτυακός τόπος δύναται να διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων, και οι απόψεις τους εν γένει, είναι δυνατό να καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις τάσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Ο διαδικτυακός τόπος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών.
Σε κάθε περίπτωση, ο διαδικτυακός τόπος  δεσμεύεται ότι η συλλογή και τυχόν χρήση όλων των στοιχείων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων, τα οποία είτε αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση από αυτούς του διαδικτυακού τόπου, θα πραγματοποιείται με θεμιτό τρόπο και σύμφωνα με τους όρους της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Μη προσωπικά δεδομένα
Για την πρόσβαση των επισκεπτών/χρηστών σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή/και σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι δυνατόν να απαιτείται η συλλογή από τον διαδικτυακό τόπου, μη προσωπικών δεδομένων αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (webbrowser) με τον εξυπηρετητή (server), με τη χρήση αντίστοιχων τεχνολογιών, όπως cookies, παρακολούθηση Διευθύνσεων Πρωτοκόλλου κ.α..
Τα cookies είναι μικρά αλφαριθμητικά αρχεία κειμένου, τα οποία μεταβιβάζονται μέσω του Διαδικτύου από τον διαδικτυακό τόπο στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και αποθηκεύονται σε αυτόν, και τα οποία δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπουγια στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.
Στα μη προσωπικά δεδομένα δύνανται να περιλαμβάνονται, επίσης, ο τύπος του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (webbrowser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, ο παροχέας διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.
Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου δύναται να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (webbrowser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να ερωτάται/προειδοποιείται κάθε φορά για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίεςείτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του, ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που του παρέχονται από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή μέσω αυτού.
Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και η χρήση του διαδικτυακού τόπου, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, όπως ισχύει, και ερμηνεύονται με βάση αυτό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς