-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ-!!! ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8/11/ ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΙΣ 7.00ΜΜ !!!- ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ !! ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΛΑΟΥ !! ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ !! Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ 1967 !! ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ !! Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΕΝΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ !!! ΜΟΝΟ Ο ΛΑΟΣ ΣΩΖΕΙ ΤΟ ΛΑΟ ..!!! ---ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ---- ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ---====-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας και που
έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να
εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.
Προθεσμία υποβολής αίτησης – έναρξη επιδότησης
Η αίτηση υποβάλλεται εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσης στην αρμόδια Υπη-
ρεσία του τόπου κατοικίας του δικαιούχου. Οι περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβάλλονται
κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υπο-
βάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αί-
τησης.
Προϋποθέσεις
Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:
• Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα
δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει
να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
• Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προ-
ηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται
οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.
Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά: Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125
ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται
(στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το νέο νόμο όπως εμπεριέχονται στην εγκύκλιο
B140640/25.10.2012 του ΟΑΕΔ ( για τις 450 μέρες επιδότησης τα τελευταία 4 χρόνια που γρά-
φουμε στην αρχή). Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες. Για κάθε μέλος
της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.
Προσοχή:Η διάρκεια της καταβολής του επιδόματος ανεργίας επιμηκύνεται επίσης σε 12 μήνες
α) για τους άνω των 49 ετών ανέργους, απαιτούνται και 210 ένσημα τουλάχιστον στο 14μηνο
(χωρίς τους 2 τελευταίους μήνες), αντί για 250 ένσημα. β) για όσους έχουν πραγματοποιήσει
συνολικά 4050 ημέρες εργασίας. Να σημειωθεί εδώ ότι οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ σκόπιμα απο-
κρύπτουν την επιμήκυνση της διάρκειας καταβολής όταν καταθέτουμε τα δικαιολογητικά, προ-
κειμένου να μένουν τα χρήματα που δικαιούνται οι άνεργοι στα κρατικά ταμεία. Οι
συνάδελφοι που παίρνουν ήδη ταμείο ανεργίας και δεν το γνώριζαν μπορούν να κάνουν αί-
τηση τροποποίησης και να καταθέσουν για προσμέτρηση τα 4050 ένσημα που χρειάζονται.

     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.
2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγ-
γραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τρι-
μήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη
σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το
αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. Ατομικό ή Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο
της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
5. α. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου
β. ταυτότητα ομογενή και διαβατήριο για τους ομογενείς ανέργους
γ. διαβατήριο και ταυτότητα ευρωπαίου πολίτη για τους ανέργους πολίτες της ευρωπαϊκής
ένωσης
δ. διαβατήριο και άδεια διαμονής για τους αλλοδαπούς ανέργους
6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
8. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.
9. Ατομικός αριθμός ΑΜΚΑ (χωρίς τον αριθμό ΑΜΚΑ δεν εκδίδεται κάρτα ανεργίας)
Σημείωση: μόνο για έκδοση κάρτα ανεργίας χρειάζονται τα δικαιολογητικά: 3,4,5,6,9
Για το 4: (αν ο άνεργος δεν είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης προσκομίζει
υπεύθυνη δήλωση από την αρμόδια εφορία που ανήκει όπου θα αναγράφετε το ΑΦΜ του,
με την οποία θα βεβαιώνεται η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για το τρέ-
χον έτος)
   Σημαντικές σημειώσεις: Κάθε άνεργος επίσης οφείλει να δηλώνει την αναχώρηση του στο εξω-
τερικό είτε για λίγο είτε για περισσότερο όπως επίσης και την ασθένεια (εισαγωγή σε νοσοκο-
μείο ή και πληρωμένη άδεια από το ΙΚΑ), οπότε το ταμείο αναστέλλεται και συνεχίζεται με την
επιστροφή από το εξωτερικό ή την λήξη της ασθένειας. Eπίσης οφείλει να δηλώνει την ανά-
ληψη εργασίας μέσα σε 8 ημερολογιακές μέρες από την πρόσληψη του ή και νωρίτερα αν επί-
κειται πληρωμή. Aν δηλαδή χθες είχαμε πρόσληψη και αύριο είναι ημέρα πληρωμής, σήμερα
πρέπει να δηλωθεί η ανάληψη έστω κι αν δεν έχει το έντυπο της πρόσληψης. Διαφορετικά ο
πρώην άνεργος-νυν εργαζόμενος κινδυνεύει με διακοπή και όχι αναστολή επιδότησης κάτι
που πρακτικά σημαίνει δυσκολία επόμενης επιδότησης. 
Μπορεί να εκδοθεί κάρτα ανεργίας σε μετανάστες εργάτες με άδεια διαμονής:
A: Αδειες διαμονής που παρέχουν άμεσα πρόσβαση στην αγορά εργασίας:
Αδεια διαμονής αόριστης διάρκειας, δεκαετούς διάρκειας, επί μακρόν διαμένοντος
• ‘Αδεια διαμονής Μέλους οικογένειας πολίτη Ε.Ε.
• ‘Αδεια διαμονής μέλους οικογένειας Ελληνα πολίτη
• Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη Ε.Ε.
• Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας έλληνα 
• Αδεια διαμονής γονέα ανήλικου ημεδαπού
• Μέλους οικογένειας επαναπατρισθέντος, η παλιννοστούντος ομογενούς
Β: Αδειες διαμονής που παρέχουν άμεσα πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία η παροχή υπηρε-
σιών η έργου.
• Αδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
• Αδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.
• Αυτοτελής άδεια διαμονής
• Αδειες διαμονής άρθρου 91 παρ. 11,6,12 του νομ.3386/2005 και άρθρου 18 παρ.4 του
ν.3536/2007
Γ: Αδεια διαμονής που παρέχει πρόσβαση μόνο σε εξαρτημένη εργασία.
Δ: Αδεια διαμονής που παρέχει πρόσβαση μόνο στην παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών η έργου.
Ε: Αδειες διαμονής που παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας μόνο για το σκοπό που ανα-γράφετε στην άδεια διαμονής τους.
ΣΤ: Αδειες διαμονής που παρέχουν δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριό-
τητας.
Ζ: Αδειες διαμονής που παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας μόνο εφόσον εκδοθεί από-
φαση έγκρισης. 

Αδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση.

Αδεια διαμονής για σπουδές.
Ζ:Ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής και δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Σημείωση: Σε όσους έχουν διαβατήριο, η άδεια διαμονής τους είναι ταυτόχρονα και δηλωτική
της άδειας εργασίας τους. Αντίθετα σε όσους έχουν ροζ κάρτα (αιτούντος άσυλο) η άδεια ερ-
γασίας είναι ξεχωριστό έγγραφο. Στους αιτούντες άσυλο και τα δυο έγγραφα έχουν συνήθως
6μηνη διάρκεια.

      ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΝΤΟΣ Ε.Ε.
Παρέχεται η δυνατότητα στους επιδοτούμενος ανέργους Ελληνες και γενικότερα σε Ευρωπαί-
ους πολίτες, να μεταφέρουν το δικαίωμα επιδόματος ανεργίας από ένα κράτος μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης σε άλλο κράτος μέλος για αναζήτηση εργασίας (βάσει των Κανονισμών
883/2004 και 987/2007, έντυπο U2) με την προϋπόθεση ότι:
• 
Εχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για
αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4
εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.
• 
Εχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου με-
ταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες, κατά ανώτατο όριο.
Ο διακινούμενος άνεργος εντός της Ε.Ε. έχει περισσότερες πιθανότητες να επιδοτηθεί λόγω
ανεργίας στο κράτος τελευταίας απασχόλησης του. Ο φορέας της χώρας από την οποία ο άνερ-
γος ζητάει επίδομα ανεργίας είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη τις περιόδους ασφάλισης
και απασχόλησης που έχουν συμπληρωθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και οι οποίες πιστο-
ποιούνται με το έντυπο U1. (Είναι βεβαίωση που χορηγείται για τις περιόδους ασφάλισης και
απασχόλησης που χρησιμοποιείται για τη λήψη επιδόματος ανεργίας σε άλλο κράτος μέλος
της ΕΕ).
1. Αίτηση για την έκδοση U1 με πρωτότυπη υπογραφή.
2. Φωτοτυπία της τελευταίας σύμβασης εργασίας ή όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την απασχόλησή σας (όνομα εταιρείας/ εργοδότη, διεύθυνσή επιχείρησης, περίοδος
απασχόλησης, είδος εργασίας, κ.λπ.).
3. 
Εντυπα στα οποία να αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α. και το Α.Φ.Μ. Σε αντίθετη περί-
πτωση, συμπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία στην αίτηση.
4. Πλήρη διεύθυνση αποστολής (του αιτούντος ή του αρμόδιου φορέα της αλλοδαπής).
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Διοίκηση ΟΑΕΔ (Διεύθυνση Ασφάλισης, Εθνικής Αντίστασης 8, 16610, Ανω
Καλαμάκι, Αθήνα) ή στο αρμόδιο υποκατάστημά του ΟΑΕΔ ΚΠΑ (στην περιοχή που εργαστή-
κατε)
ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΕ: Είτε στον αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής, είτε στην Διοίκηση του ΟΑΕΔ
στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.
5. Λόγος τερματισμού απασχόλησης και το σχετικό έγγραφο.

     EΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
Για το μισθωτό που ασκεί το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας του ή λόγω διακοπής εργασιών
της επιχείρησης που απασχολείται, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα να λάβει τακτικό επίδομα
ανεργίας, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση της πτώ-
χευσης της επιχείρησης προσκομίζεται η Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας που κοινοποιείται
από τον σύνδικο πτώχευσης της επιχείρησης στους εργαζόμενους και στη συνέχεια η Υπηρεσία
του ΟΑΕΔ προβαίνει σε απόφαση επιδότησης ανεργίας, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νό-
μιμες προϋποθέσεις.
Σε αυτούς που δε συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για το βασικό επίδομα επίσχεσης δίνεται
το ειδικό βοήθημα επίσχεσης ή διακοπής εργασιών. Εάν ο εργαζόμενος σε επίσχεση εργαζόταν
κανονικά 14 μήνες και άνω (εφόσον επιδοτείται για πρώτη φορά) ή εάν έχει 25 ένσημα από
προηγούμενους 7 μήνες (εάν έχει επιδοτηθεί ξανά) λαμβάνει επίδομα ανεργίας κανονικά. Δι-
καιολογητικά για το ειδικό βοήθημα επίσχεσης: πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας ή εάν δεν
υπάρχει φορολογική δήλωση Ε1 μέχρι 9977.99, φωτοαντίγραφο του επισχετηρίου, Α.Μ. ΙΚΑ.

      ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
1.EΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Προϋποθέσεις:
1. να μην ανήκει ο άνεργος στα εποχικά επαγγέλματα*
2. η κάρτα ανεργίας ισχύει για 1 μήνα μετά τη λήξη της επιδότησης εφόσον παραμείνει άνεργος.
Απαραίτητη η θεώρηση της στο 5ήμερο πριν ή μετά τη λήξη της
3. συνολικό οικογενειακό επίδομα μέχρι 9977.99
Δικαιολογητικά:
1. πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, φορολογική δήλωση Ε1 και φω-
τοτυπία.
2. Φωτοτυπία ανανεωμένης κάρτας ανεργίας 2 όψεων
*εκτός των επαγγελμάτων που έχουν το δικό τους αυτόνομο βοήθημα κάθε Οκτώβριο (πχ : είναι
οικοδόμοι και επισιτιστικά και τουριστικά. To δικαιούνται όμως πχ οι εποχικοί εκπαιδευτικοί
των φροντιστηρίω ν που δεν έχουν δικό τους βοήθημα. 
Σημείωση δική μας: σε ότι αφορά την φημολογούμενη κατάργηση των ειδικών εποχικών βοη-
θημάτων που έντεχνα καλλιεργεί η κυβέρνηση μέσω των ΜΜΕ, την περίοδο που στήθηκε αυτός
εδώ ο οδηγός τον Φλεβάρη του 2013 καμιά αλλαγή δεν υπήρξε. Μια κατάργηση των βοηθη-
μάτων αυτών πιθανόν να φέρει νέες αλλαγές.
Προσοχή: το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη του ταμείου ανεργίας, το διεκδικεί κάποιος από
1 μήνα έως 3 μήνες μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης. Αυτό παίζει ρόλο στους ανέρ-
γους που η ταμειακή επιδότηση λήγει τον Φλεβάρη ή Μάρτη, αν με το εκκαθαριστικό της
προηγούμενης χρονιάς ξεπερνούν τα 9977.99 ευρώ, έχουν το χρόνο να υποβάλλουν τη
φορολογική δήλωση της νέας χρονιάς που συνήθως είναι χαμηλότερο το εισόδημα.

  2. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ειδικό βοήθημα τρίμηνης παραμονής, δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον δε συγκεντρώνουν
προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης και παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες. Στην περίπτωση
που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του βοηθήματος περισσότερες από μια
φορά στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων
που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.
Προϋποθέσεις:
1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
για καταβολή του βοηθήματος
2. πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας, φορολογική δήλωση Ε1 μέχρι 9977.99
3. 60 ένσημα στο προηγούμενο έτος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή
του επιδόματος.
Προσοχή: από την ημερομηνία της αίτησης η προθεσμία για την είσπραξη του βοηθήματος
είναι 60 μέρες-10-
Σημείωση: εκτός των επαγγελμάτων που έχουν το δικό τους αυτόνομο βοήθημα κάθε Οκτώβριο
(πχ: είναι οικοδόμοι και επισιτιστικά και τουριστικά. To δικαιούνται όμως π.χ. οι εποχικοί εκ-
παιδευτικοί των φροντιστηρίων που δεν έχουν δικό τους βοήθημα)
Το τεκμήριο στο εκκαθαριστικό της εφορίας, προσμετράται και στις περιπτώσεις του ειδι-
κού βοηθήματος μετά τη λήξη του ταμείου ανεργίας καθώς και του τρίμηνου βοηθήματος,
στις περιπτώσεις δηλαδή που απαιτείται εισόδημα κάτω του 9977.99 ευρώ. Αυτό ισχύει
και στην περίπτωση του ειδικού βοηθήματος μετά τη λήξη του ταμείου ανεργίας. Επίσης
προσμετρούνται τα πάντα στο εκκαθαριστικό δηλαδή και τυχόν τεκμήριο για ιδιοκτησία
σπιτιού ή αυτοκίνητου που δεν είναι πραγματικό εισόδημα. π.χ. κάποιος έχει εισόδημα
από μισθωτές υπηρεσίες 9000 επειδή μπορεί να δουλεύει ο/η σύζυγος. Αν η εφορία του
βγάζει και τεκμήριο λόγω ιδιοκατοίκησης 4000 (που δεν είναι εισόδημα) το σύνολο είναι
13000, επομένως δεν είναι δικαιούχος. Προσμετρώνται τα εισοδήματα του πίνακα Γ1 του
εκκαθαριστικού πλην του επιδόματος ανεργίας. πχ η αποζημίωση από την απόλυση προ-
σμετράται.

   3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ/ΝΕΕΣ 20-29 ΕΤΩΝ
Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 – 29 ετών, εφ’ όσον είναι άνεργοι και πα-
ραμείνουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο. Το επίδομα καταβάλλεται για πέντε
μήνες. 
Προϋποθέσεις: Η προθεσμία είναι τρίμηνη από την συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας
ή την απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ’ τον στρατό.
Δικαιολογητικά:
1. Αστυνομική ταυτότητα.
2. Βεβαίωση σχολής (απόκτηση πτυχίου ή διακοπή σπουδών με γνωστοποίηση της ακριβούς
ημερομηνίας)
3. Απολυτήριο στρατού (για όσους απολύθηκαν από τον Στρατό ή βεβαίωση στρατιωτικής
αρχής ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
4. ΑΜ Ι.Κ.Α. για τον έλεγχο της απασχόλησης, από 0 μέχρι 79 ημέρες πριν την αρχική εγγραφή.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

   4. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
Προϋποθέσεις: Ελληνική υπηκοότητα, Ηλικία άνω των 45 ετών 300 ημέρες ταμείο ανεργίας
στο παρελθόν
1 χρόνο κάρτα ανεργίας σε ισχύ
Δικαιολογητικά:
1. Ενα χρόνο κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
2. πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει φορολογική δήλωση
Ε1 (μέχρι 12.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα)*
3. ΑΜ ΙΚΑ για τον έλεγχο της 12μηνης επιδότησης από τον ΟΑΕΔ οποτεδήποτε στο παρελθόν
4. βιβλιάριο εθνικής τράπεζας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου